Match No. 321 - Sunday, 18th May 1958

  • Valentin Ivanov, 78'
  •  
  • 1
  • Lev Yashin  
  • 2
  • Mikhail Ogonkov  
  • 3
  • Konstantin Krizhevsky  
  • 4
  • Boris Kuznetsov  
  • 5
  • Yuriy Voynov  
  • 6
  • Igor Netto (c) 
  • 7
  • German Apukhtin  
  • 8
  • Valentin Ivanov  
  • 9
  • Eduard Streltsov  
  • 10
  • Yuri Falin  
  • 11
  • Anatoli Ilyin  

Notes

 • Player Milestone:  Colin McDonald's 1st Cap
 • Player Milestone:  Tommy Banks' 1st Cap
 • Player Milestone:  Eddie Clamp's 1st Cap

Sources

 • England: The Complete Post-War Record by Mike Payne (Breedon Books Publishing Company 1993)