Match No. 425 - Saturday, 8th June 1968

  •  
  •  
  •  
  • 1
  • Yuri Pshenichnikov  
  • 8
  • Yuriy Istomin  
  • 18
  • Albert Shesternyov (c) 
  • 10
  • Volodymyr Kaplychnyi  
  • 3
  • Valentin Afonin  
  • 19
  • Aleksandr Lenyov  
  • 11
  • Eduard Malofeyev  
  • 21
  • Gennady Logofet  
  • 4
  • Anatoliy Banishevskiy  
  • 5
  • Anatoly Byshovets  
  • 7
  • Gennady Yevryuzhikhin  

Notes

 • Final Position:  England take 3rd place in the European Cup of Nations 1968.
 • Match Info:  Played in the afternoon before the Italy v Yugoslavia final.
 • Player Milestone:  Tommy Wright's 1st Cap
 • Player Milestone:  Ray Wilson's Last Cap
 • Player Milestone:  Nobby Stiles' 25th Cap
 • Goal Milestone:  Geoff Hurst's 10th Goal

Sources