Match No. 812 - Tuesday, 1st June 2004, 8:00pm

  •  
  • Shinji Ono, 53'
  •  
  • 1
  • Seigo Narazaki  
  • 22
  • Yuji Nakazawa  
  • 3
  • Keisuke Tsuboi  
  • 5
  • Tsuneyasu Miyamoto (c) 
  • 21
  • Akira Kaji  
  • 6
  • Junichi Inamoto  
  •  90'
  • 21
  • Shinji Ono  
  • 14
  • Alessandro Santos  
  • 9
  • Tatsuhiko Kubo  
  •  60'
  • 20
  • Keiji Tamada  
  •  60'
  • 10
  • Shunsuke Nakamura  
  • 11
  • Takayuki Suzuki  
  •  60'
  • 13
  • Atsushi Yanagisawa  
  •  60'
  • 15
  • Takashi Fukunishi  
  •  90'

Notes

 • Player Milestone:  Ashley Cole's 25th Cap
 • Goal Milestone:  Michael Owen's 25th Goal

Sources