Match No. 473 - Sunday, 10th June 1973

  • Volodymyr Muntyan, 66' (pen)
  •  
  •  
  • 1
  • Yevhen Rudakov  
  • 2
  • Sergei Olshansky  
  • 3
  • Murtaz Khurtsilava (c) 
  • 4
  • Evgeny Lovchev  
  • 5
  • Volodymyr Kaplychnyi  
  • 6
  • Viktor Kuznetsov  
  •  HT
  • 7
  • Volodymyr Muntyan  
  • 8
  • Viktor Papayev  
  •  58'
  • 9
  • Arkady Andreasyan  
  •  HT
  • 10
  • Volodymyr Onyshchenko  
  • 11
  • Oleh Blokhin  
  • Vladimir Fedotov  
  •  HT
  • Vladimir Kozlov  
  •  HT
  • Yuri Vasenin  
  •  58'

Notes

 • Player Milestone:  Emlyn Hughes' 25th Cap
 • Player Milestone:  Mike Summerbee's Last Cap

Sources

 • England: The Complete Post-War Record by Mike Payne (Breedon Books Publishing Company 1993)