Match No. 484 - Saturday, 1st June 1974

  •  
  •  
  • 1
  • Rumentscho Goranov  
  • 2
  • Ivan Zafirov  
  • 3
  • Stefan Velichkov  
  • 4
  • Bozhil Kolev  
  • 5
  • Dimitar Penev  
  • 6
  • Dobromir Zhechev  
  • 7
  • Voyn Voynov  
  •  
  • 8
  • Hristo Bonev (c) 
  • 9
  • Atanas Mihaylov  
  • 10
  • Krasimir Borisov  
  • 11
  • Georgi Denev  
  •  
  • 12
  • Mladen Vasilev  
  •  
  • 13
  • Pavel Panov  
  •  

Notes

Sources

 • England: The Complete Post-War Record by Mike Payne (Breedon Books Publishing Company 1993)