Match No. 718 - Wednesday, 27th March 1996

  •  
  •  
  •  
  • 1
  • Borislav Mikhailov (c) 
  •  HT
  • 2
  • Emil Kremenliev  
  •  84'
  • 3
  • Trifon Ivanov  
  • 4
  • Gosho Ginchev  
  •  HT
  • 5
  • Petar Hubchev  
  • 6
  • Zlatko Yankov  
  • 7
  • Emil Kostadinov  
  • 8
  • Iliyan Kiryakov  
  • 9
  • Lyuboslav Penev  
  •  84'
  • 10
  • Yordan Letchkov  
  • 11
  • Ivaylo Yordanov  
  •  HT
  • 12
  • Dimitar Popov  
  •  HT
  • 16
  • Daniel Borimirov  
  •  HT
  • 15
  • Boncho Genchev  
  •  HT
  • 13
  • Radostin Kishishev  
  •  84'
  • 14
  • Nasko Sirakov  
  •  84'

Notes

 • Player Milestone:  Steve Howey's Last Cap
 • Player Milestone:  Robbie Fowler's 1st Cap

Sources

 • Wembley - The Complete Record 1923 - 2000 by Glen Isherwood (Sports Books 2006)
 • www.independent.co.uk Ferdinand rewards energetic England
 • YouTube